Mantelzorg overkomt u omdat u een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft.

Mantelzorgw300Hoe gaat u om met:

  • grenzen herkennen en verkennen
  • om hulp vragen
  • omgaan met familieleden
  • balans vinden tussen draaglast en draagkracht
  • verantwoordelijkheid nemen
  • creëren van een samenwerkingsverband.

Vanuit mijn eigen jarenlange mantelzorgervaring kan ik een klankbord voor u zijn.