Kostenw400Kosten

  • uurtarief                                € 96,-
  • reiskosten per auto               € 0,23 per kilometer

 

Werkgever

Een werkgever stelt soms een budget beschikbaar voor uw begeleiding.

 

Persoons Gebonden Budget

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. U bepaalt zelf hoe, wanneer en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen. Een PGB kunt u verkrijgen op basis van een indicatie op grond van de WLZ, WMO of ZVW. Meer informatie kunt u vinden op de website van PerSaldo https://www.pgb.nl/pgb .

De begeleiding komt meestal niet in aanmerking voor vergoeding door een Zorgverzekering