LKostenw400eef-Tijd is een particulier Senioren-Coaching Bureau van Marieke Schuurman – van der Heyden.

Sinds 1991 heb ik mijn particuliere praktijk vanuit mijn woonhuis in Utrecht, vanaf 2016 heb ik mijn aanbod uitgebreid met begeleiding voor ouderen in de derde levensfase (60 +) in Bureau Leef-Tijd.

 • 2016 – heden
  • Bureau Leef-Tijd www.leef-tijd.com - eigenaar
  • Senioren-coach - Sonnevelt Opleidingen
 • 1991 – heden
  • Praktijk MIB Utrecht – Meervoudige Integratie van Begaafdheid - eigenaar
  • Orthopedagoog - beroepsvereniging NVO – lidnummer 1084 sinds 1982

 

Kosten

 • uurtarief                                € 120,-
 • reiskosten per auto               € 0,19 per kilometer

 

Werkgever

Een werkgever stelt soms een budget beschikbaar voor uw begeleiding.

 

Persoons Gebonden Budget

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. U bepaalt zelf hoe, wanneer en van welke aanbieder u de hulp en ondersteuning wilt ontvangen. Een PGB kunt u verkrijgen op basis van een indicatie op grond van de WLZ, WMO of ZVW. Meer informatie kunt u vinden op de website van PerSaldo https://www.pgb.nl/pgb .

 

De begeleiding komt meestal niet in aanmerking voor vergoeding door een Zorgverzekering