Versie 24 mei 2018

Praktijk MIB Utrecht/Leef-Tijd hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht pedagogen/coaches om een dossier aan te leggen van onze cliënten. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede begeleiding te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De dossiers worden in papieren versie bewaard in een archiefkast achter slot en grendel. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen die als cliënt zijn aangemeld, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen/coaches een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. In onze besloten intervisiegroep met collega’s maken wij onze informatie altijd anoniem. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Website www.leef-tijd.com
De website www.leef-tijd.com is ontworpen door Hans Doeve (www.uWzz.nl).

Wij plaatsen cookies als u daar toestemming voor geeft, hebben via de website een verbinding met het linked-in profiel, en plaatsen geen advertenties van derden..

Als u gebruik maakt van het contactformulier komt uw informatie binnen in onze mailbox. Indien van belang voegen we een papieren afschrift van dit bericht bij in het dossier.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Marieke Schuurman – van der Heyden, Frederik Hendrikstraat 81, 3583VH Utrecht, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 278 233 51

Ondersteunende bron voor dit document: NVO Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen